Średnioroczna stopa inflacji w latach 2014-15 osiągnie poziom 0,3% rdr oraz 2,2% rdr. Inflacja osiągnie cel 2,5% rdr w I. kwartale 2016 roku. W grudniu 2014 może nastąpić kolejna obniżka oprocentowania stóp o 25 pb. Natomiast w grudniu 2016 główna stopa referencyjna będzie na poziomie 3%, przewiduje bank.