Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Finansów pozwoli osobom będącym właścicielami między innymi takich nieruchomości, jak: mieszkanie, dom, działka, własnościowe mieszkanie spółdzielcze, otrzymywanie regularnych wypłat lub jednorazowej kwoty zabezpieczonych kredytem na hipotece nieruchomości. Osoba korzystająca z tej formy kredytu jest do końca życia właścicielem nieruchomości, a jej spadkobiercy mogą odzyskać nieruchomość, jeśli spłacą zobowiązania kredytobiorcy. Prace nad ustawą trwały od kilku lat i wreszcie dobiegły końca.