Stopa referencyjna wynosi 2%, stopa lombardowa 3%, stopa depozytowa bez zmian 1%, a stopa redyskonta weksli 2,25%. Skala obniżek o 50 pb. była większa niż prognozowali analitycy, którzy spodziewali się cięć o 25 pb.