Katalog sprzedaży usług i rzeczy, które będą podlegać rejestracji na kasach fiskalnych jest mocno poszerzony. Między innymi kasy będą zainstalowane w warsztatach motoryzacyjnych i wulkanizacyjnych, na stacjach badań technicznych pojazdów, w gabinetach lekarskich, u doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych. Ponadto w zakładach gastronomicznych stacjonarnych oraz świadczących usługi cateringu.
Zlikwidowane będzie zwolnienie dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Obecnie kasy fiskalnej nie musi używać podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.
Według nowych przepisów wszyscy podatnicy, prowadzący sprzedaż towarów i usług, będą musieli używać kas fiskalnych, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys. złotych. Limitem tym nie będzie objęta sprzedaż między innymi wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości.