Powodem sporu jest renta dożywotnia. Problem dotyczy tego, kto będzie miał możliwość oferowania tego typu dożywotniego świadczenia pieniężnego.
Komisja Nadzoru Finansowego nie zgadza się na to, żeby działalność taką mogła prowadzić każda spółka akcyjna, która posiada kapitał zakładowy większy niż 2 miliony euro. Za takim rozwiązaniem jest z kolei Ministerstwo Gospodarki.
Trwający spór może przyczynić się do opóźnienia wejścia w życie ustawy.