Coraz popularniejsza staje się obecnie dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Inwestorzy nabywają różne aktywa w ramach jednego rynku. Ponadto jednak dokonują także zakupu aktywów, które notowane są na różnych rynkach kapitałowych (na przykład dzieła sztuki, nieruchomości).
Dzięki temu inwestorzy mogą zarabiać na swoich inwestycjach bez względu na to, jak wygląda bieżąca sytuacja na rynkach finansowych.