Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w minionym tygodniu do Trybunały Konstytucyjnego PIT. Chodzi o kwotę, która jest wolna od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych. RPO uważa, że kwota ta jest zbyt niska i nie jest adekwatna do progu ubóstwa.
Resort Finansów odpiera zarzuty tłumacząc, że podatek PIT to tylko jeden z elementów systemu podatkowego, i z tego właśnie względu na wysokość obciążeń podatkowych nie można spoglądać jedynie z perspektywy podatku PIT.