W uzasadnieniu sąd podał, że sprawa nie może być rozpatrywana jako pozew zbiorowy, ponieważ poszkodowani zawierali różne umowy, w różnym czasie, i różne były też kwoty, których się domagają. Ponadto pozew powinien być skierowany przeciwko spółce Amber Gold, a nie przeciwko członkom zarządu. Poszkodowani, których jest w pozwie około 900, domagali się łącznie ponad 76 milionów złotych.
Opinia finansowa przygotowana przez Ernst&Young Audyt Polska podaje, że Amber Gold pozyskała z lokat 851 mln zł, a tylko ponad 10 mln zł zostało zainwestowane w złoto, które miało być ich zabezpieczeniem.