W dużych miastach najwyższe pensje pracownicze przekroczyły 7000 zł brutto, natomiast w tych mniejszych najwyższe wynagrodzenie oscylowało wokół kwoty 5300 zł brutto. W obu przypadkach osiągało je około 25% badanych. Taka sama pula pracowników, tzn. 25% otrzymywało pensje nie przekraczające 3000 zł (duże miasta) i 2400 zł (małe miasta). Średnia pensja (mediana) wyniosła odpowiednio: 4400 zł i 3400 zł brutto.
(na podstawie: bankier.pl)