W lipcu br. wzrost ten wyniósł 3,6%. Natomiast rok wcześniej, w sierpniu 2013, wzrost wynosił 0,9%.
Od początku roku płaca realna brutto w sierpniu 2014 była wyższa niż rok wcześniej o 3,7% wobec wzrostu o 1,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku.