Nieco tylko mniejsze kwoty otrzymywali emeryci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - 3 141 zł oraz z Ministerstwa Obrony Narodowej - 3 096 zł. Zdecydowanie niższe były emerytury płacone przez ZUS – średnio tylko 1 872 zł, a najniższe świadczenia, średnio 1 098 zł zostały wypłacone rolnikom z Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. (na podstawie: gazetaprawna.pl)