Chodzi o to, aby wzrosła liczba świadczeń, a więc głównie rent, emerytur i zasiłków, które byłyby wypłacane przez ZUS bezgotówkowo. Z przelewów chętnie korzystają osoby młode, jednak ciężko przekonać do nich emerytów.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do współpracy agencje, które przyczynią się do tego, że liczba świadczeń wypłacanych w formie bezgotówkowej wzrośnie. Agencje mają czas na składanie ofert do dnia 24 października 2014 roku.
Akcja marketingowa będzie skierowała do osób, które przekroczyły 55 rok życia.