Seria C, o łącznej wartości nominalnej 75 mln PLN, wyprzedała się w ciągu siedmiu dni. Oprocentowanie 750 tys. trzyipółletnich obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,15 proc. W czerwcu i lipcu 2014r., Echo Investment wyemitowało serie A i B, które rozeszły się także w bardzo krótkim czasie. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln PLN (seria A – 50 mln PLN, seria B – 25 mln PLN). Echo Investment SA jest jedną z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.