Zysk netto za I połowę 2014 roku wyniósł 1,66 mld zł, co oznacza wzrost o 7,7% licząc rok do roku.
Suma udzielonych przez bank kredytów i pożyczek wyniosła 178 mld zł, co oznacza wzrost o 28,4 mld zł w porównaniu do końca 2013 roku. W tym główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe na kwotę łączną 97,5 mld zł, a ich przyrost o 20,8 mld zł w porównaniu z końcem 2013 roku miał swoje źródło w zakupie aktywów grupy Nordea (w II kwartale 2014).
Natomiast zobowiązania wobec klientów wyniosły na koniec II kwartału 2014 171,4 mld zł. Od początku 2014 roku wolumen zobowiązań wobec klientów wzrósł o 19,5 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,32 %.