Na jaką obniżkę miesięcznej raty mogą liczyć kredytobiorcy zadłużeni w euro? Dla tych, którzy mają zaciągnięty kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych na 30 lat, rata może spaść, w przeliczeniu, nawet o 35 złotych.
Wszystko to dzięki decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC).. Na posiedzeniu EBC zdecydował bowiem o obniżeniu stóp procentowych p 0,25 p.pl do poziomu 0,25 procent.
Dzięki temu kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty hipoteczne zaciągnięte e walucie euro, mogą cieszyć się niższymi ratami.