Szacuje się, że po przyszłym, 2015 roku, rynki wschodzące będą odpowiadać za około połowę globalnego PKB. Dynamiczny rozwój zaobserwowano w sektorze bankowym w Ameryce Południowej oraz Azji.
Temu rozwojowi sprzyja w znacznym stopniu wzrost wymiany handlowej a także rozwój nowoczesnych technologii.
Eksperci rynku są zdania, że rynek wschodzący ma więc dużą szansę na globalną ekspansję.