Ceny CPI spadły o 0,2 % rok do roku wobec wzrostu o 0,3% w czerwcu br.
W swoim komunikacie GUS poinformował, że w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen licząc miesiąc do miesiąca: "Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie spadki cen żywności (o 1,2 %) oraz odzieży i obuwia (o 2,8 %), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,28 pkt proc. i 0,14 pkt proc. Wzrosty cen w zakresie transportu (o 0,8 %), łączności (o 1,2 %), a także rekreacji i kultury (o 0,9 %) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,07 pkt proc. i po 0,06 pkt proc.".
Ekonomiści spodziewali się deflacji w miesiącach letnich, zapowiadając, że utrzyma się przez kilka miesięcy. Jednak rosyjskie embargo na polską żywność może wpłynąć na przedłużenie tego okresu nawet do końca bieżącego roku.