Jak się okazuje, w 2013 roku Żabka Polska osiągnęła przychód na poziomie 4,1 miliarda złotych. Przychód ten pochodził z działalności, którą spółka kontynuowała od 2012 roku. Wówczas to Żabka zamknęła rok z wynikiem 3,3 miliarda złotych. Jeśli chodzi o zysk z działalności operacyjnej firmy, to w 2013 roku wyniósł on 102,3 miliardy złotych, przy czym rok wcześniej Żabka Polska zakończyła rok z wynikiem 90,2 miliardy złotych.
Takie wyniki oznaczają dużą stratę dla spółki. W sumie Żabka Polska zakończyła ubiegły rok z wynikiem 55,3 miliardów złotych na minusie.