Będzie to operacja wymagająca dodatkowych kosztów, które nie są jeszcze do końca określone. Przykładowo - koszty fuzji z Kredyt Bankiem wyniosły w pierwszym półroczu 2014  110 mln złotych.