W stosunku do drugiego kwartału 2013 r. średnia płaca zwiększyła się o 3,5 proc. Biorąc pod uwagę bardzo niską inflację, płace realnie wzrosły o ok. 3,2 proc. Jest to słabszy wynik niż w pierwszym kwartale, ale lepszy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
Jak pokazują dane GUS, aktualnie na wyższe procentowe podwyżki mogą liczyć pracownicy sektora przedsiębiorstw niż strefy budżetowej.