Musi jednak złożyć odpowiedni wniosek. Wysokość takiego zasiłku to 50% zasiłku podstawowego, który by mu jeszcze przysługiwał. W przypadku, gdy to urząd pracy zaoferuje pracę zasady przyznawania zasiłku są nieco inne. Zasiłek nie należy się, gdy bezrobotny został skierowany do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia zostały refundowane ze środków Funduszu Pracy, albo z własnej inicjatywy rozpoczął pracę u pracodawcy zagranicznego. Dodatek jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.