Przeciętny Polak posiada ponad 14 tys. zł oszczędności w depozytach. Jest to suma pięć razy większa niż siedem lat temu. Niestety połowę z tego posiada 10 proc. najzamożniejszych ludzi. Wśród form lokowania przeważają wciąż te bezpieczne. Jak mówi Tomasz Gomółka, ekspert BGŻOptima, niemal pięćdziesiąt procent swoich oszczędności Polacy trzymają na depozytach. Jest to forma oszczędzania najbardziej popularna i powszechnie uważana jako najbezpieczniejsza, mimo że niekoniecznie przynosząca wysokie zyski.
W Szwecji czy USA tylko ok. 18 proc. oszczędności społeczeństwa trzymają w gotówce i depozytach. W krajach nadbałtyckich największy udział w oszczędnościach mają udziały w spółkach i akcje.