Trybunał uznał, iż koncern doprowadzono do bankructwa z powodów politycznych.
Jest to drugi, w bieżącym tygodniu, niekorzystny werdykt sądu międzynarodowego dla Moskwy. Poprzednim razem Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze podjął decyzję wypłacenia przez Rosję byłym akcjonariuszom JUKOSU 50 miliardów euro odszkodowania. Do tej kwoty prawie 2 miliardy dołożył strasburski Trybunał Praw Człowieka.
Rosja zapowiedziała apelację i dała do zrozumienia, że nie zamierza zastosować się do werdyktu.