Grupa mBank wypracowała zysk netto w wysokości 324,8 miliona złotych. W porównaniu do analogicznego okresu z 2013 roku, kiedy to grupa osiągnęła zysk na poziomie 278 milionów złotych, jest to wynik znacznie lepszy.
Mimo to okazuje się, że założenia analityków grupy były wyższe. mBank spodziewał się zysku netto w wysokości 326,6 miliona złotych.
Pomimo tego, że nie udało mu się osiągnąć zakładanego zysku finansowego, mBank jest zadowolony z wyników.