Chcą w ten sposób przygotować się do rekomendacji U, która ma obowiązywać od początku kwietnia 2015 roku. Zgodnie z nią banki, oferując klientowi ubezpieczenie kredytu, nie będą mogły występować jednocześnie w roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego oraz obciążać kredytobiorcę podwójnie swoim wynagrodzeniem z tego tytułu. Jeżeli bank będzie pośrednikiem pomiędzy klientem a ubezpieczycielem, to wynagrodzenie otrzyma od ubezpieczyciela, a nie jak poprzednio od klienta. Klient również będzie miał prawo sam wskazać ubezpieczyciela kredytu. Tym samym zmniejszą się wpływy banków z tytułu ubezpieczeń kredytów. Dla przykładu – analitycy z Expandera podają, że dla kredytów z 25-procentowym wkładem własnym marża banku urosła od stycznia do lipca br. z 1,65 proc. do 1,78 proc. A w przypadku kredytu z wkładem 5-procentowym – odpowiednio z 1,94 proc. do 2,14 proc. Obecnie, dzięki niskim stopom NBP, oprocentowanie kredytów, które jest sumą marży i WIBOR (oprocentowanie z jakim banki pożyczają sobie pieniądze) wynosi około 4,5 – 5 %.