Z Rejestru Dłużników ERIF wynika, że w roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego, liczba zobowiązań konsumenckich tego typu zwiększyła się o prawie 70 proc., a ich wartość aż o ok. 98 proc.
Jak wyjaśnia Jakub Machnik, dyrektor Departamentu Finansowego Uniqa, osoby trafiające na listę dłużników, to głównie kierowcy niepłacący składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC.