Jukos jest nieistniejącym już koncernem naftowym. Sprawa sądowa jego akcjonariuszy trwała w sumie 10 lat. Domagali się oni 100 miliardów dolarów odszkodowania za konfiskatę ich aktywów.
Trybunał Konstytucyjny w Hadze uznał jednak, że kwota roszczenia jest zbyt wysoka. W ostateczności przyznał akcjonariuszom Jukosa odszkodowanie w wysokości 50 miliardów dolarów.