Senat przygotował projekt zmian, które mają się przyczynić do tego, że zobowiązania podatkowe, które są zabezpieczoną hipoteką, będą mogły przedawniać się na tych samych zasadach, co inne zobowiązania fiskalne.
Projekt ma za zadanie dostosować obowiązującą obecnie Ordynację podatkową do wyroku ogłoszonego przez Trybunał Konstytucyjny w 2013 roku.
Obecnie zobowiązania podatkowe przedawniają się po okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, na który przypadał termin płatności.
Według Trybunału, taki zapis przekracza władztwa podatkowe określone w konstytucji.
Nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.