Według raportu sporządzonego na podstawie badania SAF Wierzytelności, zaprezentowanym przez "Puls Biznesu", ok. pięćdziesiąt procent przeprowadzonych postępowań sądowych i komorniczych kończy się fiaskiem i należności nie zastają odzyskiwane. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 301 firm. 64 proc. respondentów odpowiedziało, że miało problem z wyegzekwowaniem płatności od klienta ale tylko 14 proc. skierowało sprawę do sądu. Po sądowym nakazie zapłaty albo wyroku tylko 28 proc. dłużników uiściło swój dług. Natomiast 98 proc. z tych, którzy mimo nakazów i wyroków nie odzyskali pieniędzy skierowali sprawę do kancelarii komorniczych. Jednak oni też w zaledwie połowie przypadków odzyskują należności klientów.