Harris Interactive, spółka badawcza, publikuje raport z listą amerykańskich spółek o najgorszej reputacji. W najnowszym raporcie najgorzej wypadły banki, duża firma ubezpieczeniowa oraz spółka dostarczająca sprzęt do wydobycia gazu i ropy naftowej z łupków.

 10. Comcast - Amerykański operator internetowy i dostawca telewizji kablowej.

9. Wells Fargo - Jeden z największych banków detalicznych w USA.

8. J.P.Morgan - Jeden z największych graczy wśród banków inwestycyjnych świata.

 7. BP  - Amerykanie długo jeszcze będą pamiętali największą katastrofę ekologiczną w swojej historii wywołaną przez brytyjski koncern paliwowy.

6. Citigroup - Jedna z ikon amerykańskiej bankowości jest niekochana między innymi z powodu dość przeciętnego poziomu obsługi klientów.
5. Bank of America - niska jakość obsługi klientów i utrata zaufania spowodowana uczestnictwem w krachu z 2008 roku.
4. American Airlines - Jedna z najbardziej widocznych od kilku miesięcy korporacji w amerykańskich mediach, gdyż balansuje nad przepaścią
3. Halliburton - Halliburton jest największym na świecie dostawcą rozwiązań do wydobycia gazu i ropy za pomocą technologii szczelinowania hydraulicznego z łupków

2. Goldman Sachs - Najgorzej oceniany amerykański bank. 76 proc. Amerykanów twierdzi, że Goldman Sachs nie działa dla ich dobra.
1. AIG - Wielka spółka ubezpieczeniowa, która nie zdała egzaminu w czasach kryzysu.