Banki nie ustają w obniżaniu oprocentowania depozytów. I choć skala spadków nieco zelżała, to średnie stawki na lokatach znalazły się w pobliżu 4 proc. lub poniżej. Przeciętne oprocentowanie kwartalnych depozytów wynosi 3,83 proc. w skali roku wobec 4,08 proc. przed miesiącem. Półroczne lokaty dają średnio zarobić 3,89 proc. (-0,26 pkt proc. m/m), a roczne 4,01 proc. (-0,31 pkt proc. m/m). Przeciętny zysk z depozytów dwuletnich wynosi zaś 3,91 proc. i jest niższy o 0,31 pkt proc. niż na początku lutego br.

Od szczytu przypadającego na październik 2012 r. średnie oprocentowanie trzymiesięcznych lokat spadło o 0,98 pkt proc. Depozyty sześciomiesięczne dają zarobić o 1,27 pkt proc. mniej. Oprocentowanie rocznych lokat spadło w pięć miesięcy o 1,41 pkt proc., a dwuletnich o 0,94 pkt proc. Dla porównania, stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego została w tym czasie obniżona z 4,75 proc. do 3,75 proc., a stawka WIBOR 3M spadła o 1,19 pkt proc. do 3,73 proc.