Sąd potwierdził decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utrzymana została również kara finansowa nałożona na bank - prawie 2 mln zł. Rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Małgorzata Cieloch poinformowała, że wyrok sądu dotyczy decyzji prezes UOKiK z listopada 2010 r. - Przeprowadzone postępowanie wykazało wówczas, że Getin Noble Bank w tabeli opłat i prowizji kart kredytowych i ratalnych przewidział opłatę za obsługę nieterminowej spłaty, która obejmowała czynności typu wysłanie sms, kontakt telefoniczny czy monit. Jak ustalił urząd, bank już w pierwszym dniu zadłużenia automatycznie naliczał tę opłatę wszystkim klientom, nawet w przypadku, gdy nie podejmował wobec nich żadnych działań - poinformowała rzeczniczka. Prezes UOKiK nałożyła wtedy na przedsiębiorcę 1 mln 959 tys. 44 zł kary za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. Małgorzata Cieloch poinformowała, że Sąd potwierdził decyzję urzędu. - Sąd podkreślił, że prezes urzędu nie zakwestionowała ustalenia opłaty ryczałtowej, lecz fakt automatycznego jej pobierania bez względu na to, czy zaistniały do tego przesłanki. Ponadto, bank nieprawidłowo ustalał ogólną opłatę ryczałtową za wszystkie czynności obsługi przeterminowanej należności. Zdaniem sądu, możliwe jest pobieranie opłat ryczałtowych, ale muszą być to opłaty za poszczególne jasno wskazane czynności" - wyjaśniła. - Decyzję o ewentualnym odwołaniu się od decyzji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta podejmiemy po wnikliwej analizie uzasadnienia wyroku - poinformował Artur Newecki z Getin Noble Banku. - Kwestionowane przez UOKiK opłaty nie są pobierane od października 2009 roku - dodał. Getin Noble Bank powstał w czerwcu 2009 roku w wyniku połączenia dwóch spółek - Getin Bank i Noble Bank. Niedozwolona praktyka była stosowana przez Getin Bank od 2006 roku, a po fuzji w 2009 r. także przez Getin Noble Bank.