1   Jan Kulczyk - 11 100 mln zł (wzrost o 24,7 proc.), branża - infrastruktura, surowce   
2   Zygmunt  Soloż-Żak z rodziną - 10 400 mln zł (wzrost o 22,4 proc.), branża - finanse, media, telekomunikacja
3   Michał  Sołowow – 6000 mln zł     (wzrost o 9,1 proc.), branża - budownictwo i architektura, przemysł chemiczny
4   Leszek  Czarnecki - 4400     mln zł (wzrost o 2,3 proc.) , branża - finanse, nieruchomości
5   German Efromovich – 4000 mln zł, branża - transport i logistyka
6   Jerzy Starak, Anna Woźniak-Starak – 3050 mln zł (spadek o 6,2 proc.), branża - spożywcza, farmacja
7   Dariusz Miłek – 2500 mln zł (wzrost o 61,3 proc.), branża - nieruchomości, przemysł obuwniczy
7   Roman  Karkosik – 2500 mln zł (wzrost o 4,2 proc.), branża - przemysł chemiczny, przemysł metalurgiczny
9   Bogusław Cupiał - 1950    mln zł (wzrost o 18,2 proc.), branża - przemysł
10 Tomasz Domogała z rodziną – 1800 mln zł (wzrost o 50 proc.), branża - przemysł maszynowy