Według najnowszych ankiet tylko 29 proc. niemieckich konsumentów deklaruje pełne bądź przynajmniej przeważające zaufanie do banków - głosi opublikowane w dziś studium zajmującego się badaniami rynkowymi towarzystwa GfK Verein z siedzibą w Norymberdze.

Rok wcześniej wskaźnik zaufania do sektora bankowości i ubezpieczeń wynosił jeszcze 36 proc. Niemcy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieniądza, a banki przyczyniły się przecież do kryzysu zadłużeniowego, który sprawił, że euro tak bardzo uległo osłabieniu - zaznaczył szef GfK Verein Raimund Wildner.

Studium podsumowuje badania zaufania konsumentów do branż i instytucji, przeprowadzone wśród 28 tys. osób w 25 państwach. W innych krajach wskaźnik zaufania do banków sięga nawet 80 proc. W Niemczech podobny wynik odnotowano tylko w odniesieniu do producentów elektronicznych urządzeń rozrywkowych i artykułów gospodarstwa domowego (78 proc.) i rzemieślników (aż 87 proc.).