Jak poinformował prezes BZ WBK, Mateusz Morawiecki, fuzja operacyjna BZ WBK i Kredyt Banku zakończy się w 2014 roku, a fuzja marki będzie miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Bank liczy na przekroczenie zakładanych wcześniej synergii przychodowych.

Fuzja operacyjna ma się odbyć w 2014 r. Już teraz łączymy systemy informatyczne. Ogromna większość systemów informatycznych będzie pochodziła z  BZ WBK, co przyspieszy cały proces" - powiedział prezes Morawiecki.

Synergie przychodowe będą co najmniej takie jak przedstawiliśmy w lutym 2012 r. W zasadzie dzisiaj już widzimy, że ten cel, który określiliśmy na 114 mln zł w 2015 r. będzie przekroczony i osiągnięty szybciej – dodał prezes i poinformował, że fuzję marki czyli m.in. zmianę oznakowania placówek bank chce przeprowadzić we wrześniu 2013 r.

"W I półroczu będziemy obserwować jak będą wyglądały naturalne odejścia. Zakładamy, że mogą one wynieść około 800 osób. Jeśli faktycznie w wyniku naturalnych odejść odejdzie 800 osób, to w tym roku nie będziemy wdrażać żadnych dodatkowych programów redukcji zatrudnienia" - powiedział Morawiecki.