Związek Banków Polskich poinformował, że wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wyniósł w styczniu bieżącego roku 11,5 pkt, to oznacza spadek o 5,8 pkt wobec grudniowego odczytu. Z badania wynika, że wskaźnik Pengab wzrósł w bankach z przewagą kapitału zagranicznego - z 10,2 pkt do 10,5 pkt. W przypadku banków z przewagą kapitału krajowego wskaźnik wyniósł 6,9 pkt wobec 17,3 pkt poprzednio. Spadek wskaźnika odnotowano też w przypadku banków spółdzielczych - z 32,1 pkt w grudniu do 20,2 pkt.

Od kilku miesięcy obserwujemy spadkowy trend wskaźnika. W styczniu powodem spadku wskaźnika były głównie ocen dotyczące rynku kredytów złotowych, przede wszystkim dla klientów indywidualnych. W styczniu było znacznie mniejsze zainteresowanie kredytami, głównie kredytami konsumpcyjnymi.