Posłowie ze specjalnej podkomisji stosunkiem głosów pięć do dwóch przyjęli we wtorek zgłoszoną przez Ministerstwo Gospodarki propozycję 70-proc. tzw. obliga gazowego, czyli części gazu, którą sprzedawca surowca musi skierować na giełdę, od 1 lipca 2014 r. i ścieżki dochodzenia do tego poziomu. Zakłada ona, że od wejścia w życie nowelizacji do końca tego roku obowiązek skierowania na giełdę obejmie 30 proc.gazu, natomiast od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. obligo miałoby obejmować 50 proc. paliwa. Taka propozycja zostanie zaproponowana sejmowej Komisji Gospodarki.

W poselskim projekcie nowelizacji zapisano obligo na poziomie 30 proc., za maksymalnym 15-proc. poziomem opowiadały się natomiast PGNiG, izby gazownicze i ministerstwo skarbu. Z kolei Urząd Regulacji Energetyki i Towarowa Giełda Energii - na której handluje się gazem- opowiadały się za "wysokim" poziomem obliga.