Związek Banków Polskich już za cztery miesiące wprowadzi nowy numer telefonu do zastrzegania zaginionych kart. Łącząc się z nim klient, po wymówieniu nazwy swojego banku, będzie do niego przekierowywany. Ma to uprościć i skrócić całą procedurę.


Zainteresowanie banków nowym systemem jest bardzo duże. Na razie chęć przystąpienia do niego wyraziło kilkanaście banków. ZBP zależy, aby na początek system objął ok. 70 proc. rynku kartowego w Polsce, co oznacza, że musiałoby w nim uczestniczyć sześć największych banków w Polsce. Taki odsetek skłoni pozostałe banki do przystąpienia do systemu.