Analitycy z Moody’s Investors Service oceniają, że odkąd podjęto środki zaradcze wobec europejskiego kryzysu zadłużenia, a polityka oszczędności jest łagodzona, gospodarki państw Europy Wschodniej mają szansę na stopniowe przyspieszenie.

Wzrost PKB w większości krajów wschodnioeuropejskich może wzrosnąć do 1,9 proc. wobec szacowanego 0,7 proc. w 2012 roku. Choć ożywienie gospodarcze może dotyczyć 9 z 15 gospodarek tego regionu, to i tak poziom ten pozostanie umiarkowany w porównaniu ze średnią wzrostu PKB 5,6 proc. z lat 2004-2008. Lepsze prognozy ekonomiczne dla regionu Europy Wschodniej wesprą programy konsolidacji finansów publicznych, które są ograniczane.