Po raz pierwszy w historii publikacji raportu PwC „World in 2050”., Polska została zaliczona do grupy 20 najsilniejszych gospodarek świata, jako najważniejsza gospodarka UE w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sporządzany od 2006 roku ranking opracowano na podstawie PKB uwzględniającego parytet siły nabywczej (PPP).

Jak wynika z szacunków Banku Światowego, w 2011 roku z PKB (PPP) na poziomie 813 mld dol. Polska zajmowała 18. miejsce na świecie. Polski PKB był tym samym wyższy niż PKB Argentyny (720 mld dol.) i Arabii Saudyjskiej (686 mld dol.). Jednocześnie PKB mierzony parytetem siły nabywczej w Polsce był w 2011 r. aż 18 razy niższy niż PKB Stanów Zjednoczonych, które w zestawieniu zajmują pierwsze miejsce (15,1 bln dol.) Na drugiej pozycji uplasowały się Chiny (11,3 bln dol.), a na trzeciej - Indie (4,5 bln dol.).

PwC prognozuje, że do 2030 roku PKB Polski wyrażony w PPP wzrośnie o ponad 74 proc. do 1,4 bln dol., czyli do dzisiejszego poziomu PKB takich krajów jak Kanada czy Korea Południowa. Zdaniem analityków, za 18 lat wciąż będziemy znajdować się w grupie 20 wiodących gospodarek, choć spadniemy na 19. lokatę. Zmieni się natomiast pozycja lidera rankingu – Chiny z PKB w PPP w wysokości 30,6 bln dol. w 2030 roku zepchnie USA na 2. miejsce (23,4 bln dol.).