Na koniec 2012 r. stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów wyniósł łącznie 7 mld 327,6 mln euro, czyli 29 mld 956,5 mln zł.

Ministerstwo poinformowało, że w grudniu 2012 roku zapłaciło równowartość 237,8 mln euro kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 42,6 mln euro odsetek od długu.

Zgodnie z danymi MF w listopadzie 2012 r. resort finansów spłacił równowartość 304,5 mln euro kapitału od długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz równowartość 69,6 mln euro odsetek od niego. W efekcie stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec listopada ub. r. wyniósł 6 mld 483 mln euro, co stanowiło ponad 38 mld 943 mln zł.