Biuro prasowe prezydenta Białegostoku poinformowało , że w 2013 roku wpływy z podatku od środków transportu będą o 8 proc. większe zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. Planowany wpływ z tego podatku od osób fizycznych to 1,9 mln zł, od osób prawnych natomiast 6 mln 350 tys. zł - łącznie to 8 mln 250 tys. zł. Z podatku od nieruchomości od osób fizycznych miasto chce pozyskać 26 mln zł. To o 11 proc. więcej niż w 2012 roku. Z tego samego podatku od osób prawnych miasto chce natomiast uzyskać 100 mln zł - o 4 proc. więcej niż w 2012 roku. Podatek od nieruchomości płaci w Białymstoku około 100 tys. podmiotów. W uzasadnieniach projektów uchwał w sprawie obu tych podatków podawano, że wskutek podwyżki podatku od środków transportu do miejskiego budżetu wpłynie o około 350 tys. zł więcej niż w 2012 r, a efektem podwyżki podatku od nieruchomości ma być około 6,8 mln zł więcej w budżecie w porównaniu do roku 2012.
Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków została ustalona na 84 grosze za 1 metr kwadratowy powierzchni. Kwota od budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej to 22 zł 36 groszy za jeden metr kwadratowy. Podatek od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez takie organizacje to 7 zł i 38 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni. Pieniądze z tych podatków są przeznaczane m.in na oświatę, bieżące wydatki miasta, koszty zakupu towarów, ale też obsługę zadłużenia miasta - napisano w uzasadnieniu uchwały wprowadzającej podwyżki tych podatków. Miasto podkreśla, że obowiązujące w Białymstoku stawki są niższe od maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. Gdyby były maksymalne, miasto mogłoby jeszcze pozyskać 1,3 mln zł. Również podwyżki podatku od środków transportu mają związek z dostosowaniem do regulacji przewidzianych w tej kwestii przez Ministerstwo Finansów i mieszczą się pomiędzy minimalnymi, a dopuszczalnymi maksymalnymi stawkami. Po podwyżce, podatek od samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie to 520 zł. Za samochód o masie od 5,5 tony do 9 ton włącznie trzeba zapłacić 954 zł, od 9 tony do poniżej 12 ton 1 tys. 084 zł. Za ciągniki siodłowe 1 tys. 496 zł, za autobusy od 986 zł do 1 tys. 908 zł w zależności od liczby miejsc.