Eksperci uważają, że prawdopodobnie złoto w tym roku nie przyniesie zysków inwestorom. Po 12. latach hossy wiele wskazuje na to, że złoto nie będzie bezpieczną i pewną inwestycją. Ubiegły rok, przypominają eksperci był dla inwestorów, którzy kupili złoty kruszec rozczarowujący, ponieważ jego wartość wzrosła zaledwie o kilka procent. Tymczasem poprzednie lata dawały średni dolarowy zysk na poziomie 17 procent rocznie. Nowy rok rozpoczął się poważnymi spadkami cen złota i wcale nie widać oznak zmiany tego trendu. Tym samym może to oznaczać, że złoto przestało być bezpieczną przystanią, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata.