Przeszukania i aresztowania w największym niemieckim banku - Deutsche Bank. Ponad 20 pracowników podejrzanych jest o pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa. Do biur banku w całych Niemczech weszło kilkuset funkcjonariuszy policji kryminalnej i skarbowej. Prokuratura wydała pięć nakazów aresztowania.

Chodzi o ciągnącą się od kilku lat sprawę oszustw podatkowych przy transakcjach sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. Deutsche Bank pośredniczył w tych transakcjach. Przy okazji doszło jednak do wyłudzenia podatku. Sześć osób, niezwiązanych z bankiem zostało już skazanych. Teraz podejrzenia padły na ponad 20 pracowników, którym zarzucono pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa.

To nie pierwsze rewizje w biurach Deutsche Bank w związku z tą sprawą. Policja przeszukiwała centrale banku już w 2010 roku.