Ministrowie finansów "27" krajów UE nie osiągnęli porozumienia ws. wspólnego nadzoru bankowego, który ma objąć banki strefy oraz banki krajów spoza strefy euro, które do niego przystąpią. Funkcje takiego nadzoru ma pełnić Europejski Bank Centralny

- Jesteśmy blisko porozumienia, ale wciąż są kwestie do dopracowania, takie jak podział zadań między Europejskim Bankiem Centralnym i krajowymi władzami, oddzielenie funkcji monetarnych EBC od nadzoru, włącznie z zarządzaniem radą nadzoru, a także pewne aspekty wdrażania kompetencji EBC i zasady głosowania w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego(EBA) - powiedział cypryjski minister finansów Wasos Sziarlis.