Spadają koszty kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych i nieco rosną dla zobowiązań w euro. Koszt kredytu hipotecznego na koniec listopada jest korzystniejszy dla osób zadłużonych w rodzimej walucie niż dla eurowiczów. Spadek kosztów kredytów hipotecznych w porównaniu z ubiegłym miesiącem wyniósł Az 10 punktów, a od pięciu miesięcy – już 29 punktów.

Takie wyniki to skutek listopadowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wówczas RPP zadeklarowała, że spadek stóp procentowych to początek cyklu, a nie jednorazowe wydarzenie. W związku z tym rynki oczekują dalszych obniżek podstawowych stawek NBP, co odzwierciedla spadająca stopa WIBOR.

W listopadzie nastąpił nieznaczny wzrost kosztów kredytów hipotecznych w euro. Nieznaczne wahania kursu EUR/PLN w listopadzie sprawiły, że nie nastąpiła gwałtowna zmiana.