Credit Agricole Bank Polska zdecydował się na uproszczenie procesu przyznawania kredytu inwestycyjnego, a tym samym na szereg ułatwień dla firm, starających się o jego przyznanie. Bank oferuje mikroprzedsiębiorcom możliwość sfinansowanie zakupu nowych lub używanych pojazdów, maszyn i urządzeń aż do 100 proc. wartości inwestycji. Bank proponuje elastyczny harmonogram spłat dopasowany do ich zdolności kredytowej oraz sezonowości prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na długi okres kredytowania – aż do 5 lat. Nie muszą również przedstawiać biznesplanu, prognoz finansowych oraz przedkładać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że do wniosku kredytowego złożą oświadczenie o odprowadzaniu składek na ZUS. Bank nie pobiera również dodatkowych opłat w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia środka trwałego. Natomiast przedstawiciele wolnych zawodów mogą ubiegać się o kredyt inwestycyjny już po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.