Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu zgody na przejęcie wspólnej kontroli nad dwiema polskimi firmami ubezpieczeniowymi - HDI Asekuracja SA i HDI-Gerling Życie SA - przez firmy ubezpieczeniowe Talanx International AG z Niemiec i Meiji Yasuda Life Insurance z Japonii. Przejmowane firmy są obecnie kontrolowane wyłącznie przez Talanx. Komisja stwierdziła, że transakcja ta nie spowoduje problemów w zakresie konkurencji, jako że na rynku nadal obecni będą silni konkurenci.

W efekcie tej decyzji trzy polskie firmy ubezpieczeniowe - Warta, TU Europa i HDI są w rękach niemieckiego Talanxa i japońskiego Meiji Yasuda. Dzięki przejęciom Polska będzie dla grupy Talanx drugim głównym rynkiem działalności.