Ponad 330 mln zł pochodzących ze środków unijnych wydano do końca października br. na inwestycje turystyczne w ramach programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Inwestycje te są realizowane przez m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, przedsiębiorców.

W ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka mogły się one starać o dofinansowanie na produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Na ten cel Bruksela przeznaczyła 138 mln euro. Nabór projektów zakończył się 30 maja 2008 roku. Minimalna całkowita wartość projektu wynosiła 10 mln zł.

Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na nową trasę turystyczną w Kopalni Soli "Wieliczka", szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie, Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, czy program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku.