Przewodniczący Rady Europy, Herman Van Rompuy przygotował nową propozycję budżetu UE na lata 2014-20. Zakłada ona cięcia w wysokości około 75 mld euro, w tym w rolnictwie. Propozycja przewiduje cięcia w stosunku do wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej, która zakładała wydatki w siedmioletnim budżecie UE wielkości około biliona euro (1033 mld euro w tzw. zobowiązaniach i 988 mld euro w tzw. płatnościach).

Te cięcia są bardziej proporcjonalne niż dotychczasowe propozycje cypryjskiej prezydencji. Dotkną one rolnictwo w większym stopniu niż zakładał Cypr. Propozycja cypryjskiej prezydencji z 29 października przewidywała cięcia w budżecie UE na lata 2014-20 w wysokości minimum 50 mld euro.

Donald Tusk oświadczył, że zawarte w spodziewanej nowej propozycji budżetu UE na lata 2014-2020 cięcia wydatków są dla Polski nie do zaakceptowania. Jednocześnie przyznał, że ta propozycja ma też dobre strony z punktu widzenia polskich interesów.